معنی و ترجمه کلمه سترون ساختن میکروب طبق روش پاستور به انگلیسی سترون ساختن میکروب طبق روش پاستور یعنی چه

سترون ساختن میکروب طبق روش پاستور

pasteurize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها