معنی و ترجمه کلمه ستل به انگلیسی ستل یعنی چه

ستل

kibble


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها