معنی و ترجمه کلمه ستون فقرات به انگلیسی ستون فقرات یعنی چه

ستون فقرات

backbone
rachis
spinal column
spine
vertebral column

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها