معنی و ترجمه کلمه سخاوتمندانه به انگلیسی سخاوتمندانه یعنی چه

سخاوتمندانه

free
handsome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها