معنی و ترجمه کلمه سختگیرى به انگلیسی سختگیرى یعنی چه

سختگیرى

rigor
rigour
stringency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها