معنی و ترجمه کلمه سخت دلى به انگلیسی سخت دلى یعنی چه

سخت دلى

obduracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها