معنی و ترجمه کلمه سخریه به انگلیسی سخریه یعنی چه

سخریه

irony
satire


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها