معنی و ترجمه کلمه سرسلسله به انگلیسی سرسلسله یعنی چه

سرسلسله

dynast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها