معنی و ترجمه کلمه سرسلسله به انگلیسی سرسلسله یعنی چه

سرسلسله

dynast


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها