معنی و ترجمه کلمه سریشمى به انگلیسی سریشمى یعنی چه

سریشمى

colloid
gluey
glutinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها