معنی و ترجمه کلمه سر دواندن به انگلیسی سر دواندن یعنی چه

سر دواندن

put off
shuttlecock
tantalize

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها