معنی و ترجمه کلمه سزایى به انگلیسی سزایى یعنی چه

سزایى

retributive

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها