معنی و ترجمه کلمه سست کردن به انگلیسی سست کردن یعنی چه

سست کردن

discourage
emasculate
enervate
enfeeble
inactivate
loosen
slack
slacken
weaken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها