معنی و ترجمه کلمه سعفه شهدیه به انگلیسی سعفه شهدیه یعنی چه

سعفه شهدیه

favus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها