معنی و ترجمه کلمه سفر و سیاحتى که جوانان اشراف زاده انگلیسى به عنوان قسمتى از تعلیم و تربیت خود مى کردند به انگلیسی سفر و سیاحتى که جوانان اشراف زاده انگلیسى به عنوان قسمتى از تعلیم و تربیت خود مى کردند یعنی چه

سفر و سیاحتى که جوانان اشراف زاده انگلیسى به عنوان قسمتى از تعلیم و تربیت خود مى کردند

grand tour
rgand tour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها