معنی و ترجمه کلمه سلول هاى عاج ساز به انگلیسی سلول هاى عاج ساز یعنی چه

سلول هاى عاج ساز

odontoblast


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها