معنی و ترجمه کلمه سلول هاى موجد گلبول هاى سفید خون به انگلیسی سلول هاى موجد گلبول هاى سفید خون یعنی چه

سلول هاى موجد گلبول هاى سفید خون

leukocytoblast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها