معنی و ترجمه کلمه سنجش روابط افراد جامعه به انگلیسی سنجش روابط افراد جامعه یعنی چه

سنجش روابط افراد جامعه

sociometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها