معنی و ترجمه کلمه سنگى به انگلیسی سنگى یعنی چه

سنگى

lithic
petrous
stone
stoney
stony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها