معنی و ترجمه کلمه سنگین در فکر و حرکت به انگلیسی سنگین در فکر و حرکت یعنی چه

سنگین در فکر و حرکت

loggy
logy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها