معنی و ترجمه کلمه سنگ دل به انگلیسی سنگ دل یعنی چه

سنگ دل

callous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها