معنی و ترجمه کلمه سنگ روى گور به انگلیسی سنگ روى گور یعنی چه

سنگ روى گور

head stone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها