معنی و ترجمه کلمه سنگ چخماق تفنگ به انگلیسی سنگ چخماق تفنگ یعنی چه

سنگ چخماق تفنگ

gunflint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها