معنی و ترجمه کلمه سنگ کیسه صفرا به انگلیسی سنگ کیسه صفرا یعنی چه

سنگ کیسه صفرا

gallstone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها