معنی و ترجمه کلمه سهره و سینه سرخ و مانند آنها به انگلیسی سهره و سینه سرخ و مانند آنها یعنی چه

سهره و سینه سرخ و مانند آنها

grosbeak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها