معنی و ترجمه کلمه سه تایى به انگلیسی سه تایى یعنی چه

سه تایى

ternary
ternate
triad
trinal
trinary
trine
trio
triplet
triplex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها