معنی و ترجمه کلمه سه پایه اى که کنار بخارى مى گذاشتند به انگلیسی سه پایه اى که کنار بخارى مى گذاشتند یعنی چه

سه پایه اى که کنار بخارى مى گذاشتند

andiron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها