معنی و ترجمه کلمه سوراخ یا دهانه کوچک به انگلیسی سوراخ یا دهانه کوچک یعنی چه

سوراخ یا دهانه کوچک

ostiole


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها