معنی و ترجمه کلمه سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد به انگلیسی سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد یعنی چه

سپرده بانکى که بدون چک مى توان برداشت کرد

demand deposit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها