معنی و ترجمه کلمه سکوب قابل حمل و نقل کشتى و غیره به انگلیسی سکوب قابل حمل و نقل کشتى و غیره یعنی چه

سکوب قابل حمل و نقل کشتى و غیره

gangplank

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها