معنی و ترجمه کلمه سکوت به انگلیسی سکوت یعنی چه

سکوت

calm
doldrums
mum
quietism
reticence
reticency
silence
still
taciturnity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها