معنی و ترجمه کلمه سکویى درعرشه کشتى که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار مى گیرد به انگلیسی سکویى درعرشه کشتى که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار مى گیرد یعنی چه

سکویى درعرشه کشتى که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار مى گیرد

bridge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها