معنی و ترجمه کلمه سگک یا چفت و بست را باز کردن به انگلیسی سگک یا چفت و بست را باز کردن یعنی چه

سگک یا چفت و بست را باز کردن

nubuckle
unbuckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها