معنی و ترجمه کلمه شاخصیت به انگلیسی شاخصیت یعنی چه

شاخصیت

typicality
typicalness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها