معنی و ترجمه کلمه شاخه اى از علم فیزیک که در باره صدور و حرکت و تاثیرات الکترون درخلا و گازها و همچنین استفاده از دستگاه هاى الکترونى بحث مى کند به انگلیسی شاخه اى از علم فیزیک که در باره صدور و حرکت و تاثیرات الکترون درخلا و گازها و همچنین استفاده از دستگاه هاى الکترونى بحث مى کند یعنی چه

شاخه اى از علم فیزیک که در باره صدور و حرکت و تاثیرات الکترون درخلا و گازها و همچنین استفاده از دستگاه هاى الکترونى بحث مى کند

electronics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها