معنی و ترجمه کلمه شاخه نشین به انگلیسی شاخه نشین یعنی چه

شاخه نشین

insessorial
passerine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها