معنی و ترجمه کلمه شارع به انگلیسی شارع یعنی چه

شارع

lawgiver
lawyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها