معنی و ترجمه کلمه شاشگاه به انگلیسی شاشگاه یعنی چه

شاشگاه

urinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها