معنی و ترجمه کلمه شاشیدن به انگلیسی شاشیدن یعنی چه

شاشیدن

micturate
piss
pumpship
urinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها