معنی و ترجمه کلمه شال گردن بستن به انگلیسی شال گردن بستن یعنی چه

شال گردن بستن

scarf
shawl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها