معنی و ترجمه کلمه شامل پند و ضرب المثل به انگلیسی شامل پند و ضرب المثل یعنی چه

شامل پند و ضرب المثل

gnomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها