معنی و ترجمه کلمه شانه داران به انگلیسی شانه داران یعنی چه

شانه داران

ctenophora
ctenophore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها