معنی و ترجمه کلمه شانه مانند به انگلیسی شانه مانند یعنی چه

شانه مانند

ctenoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها