معنی و ترجمه کلمه شانه یا قشو کردن به انگلیسی شانه یا قشو کردن یعنی چه

شانه یا قشو کردن

curry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها