معنی و ترجمه کلمه شاهد به انگلیسی شاهد یعنی چه

شاهد

affiant
beholder
instance
looker on
testate
testator
testifier
testimonial
theme
voucher
warranter
witness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها