معنی و ترجمه کلمه شاهپر دم خروس به انگلیسی شاهپر دم خروس یعنی چه

شاهپر دم خروس

sickle feather

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها