معنی و ترجمه کلمه شاگرد سال هاى اول و دوم دانشگاه به انگلیسی شاگرد سال هاى اول و دوم دانشگاه یعنی چه

شاگرد سال هاى اول و دوم دانشگاه

underclassman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها