معنی و ترجمه کلمه شایسته نوکران به انگلیسی شایسته نوکران یعنی چه

شایسته نوکران

servile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها