معنی و ترجمه کلمه شایسته نیست به انگلیسی شایسته نیست یعنی چه

شایسته نیست

ought not
oughtn't

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها