معنی و ترجمه کلمه شباهت به نیاکان به انگلیسی شباهت به نیاکان یعنی چه

شباهت به نیاکان

atavism
atavistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها