معنی و ترجمه کلمه شباهت تصنعى به انگلیسی شباهت تصنعى یعنی چه

شباهت تصنعى

simulacrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها